Politiek uitgelegd

Eerste Kamer

Ook wel: Eerste Kamer der Staten-Generaal, Senaat

De Eerste Kamer is een van de twee kamers van een bicameralistisch kabinet en keurt een wetsvoorstel nadat het door de Tweede Kamer is aangenomen.

Zie ook: Eerste Kamerlid

Vragen en antwoorden

Uitgelegd Redactie
· 15 november 2020
Antwoord nodig

Onbeantwoorde vragen

Wat is het verschil tussen de Eerste en de Tweede Kamer?
Wat zijn de taken van de Eerste Kamer?
Hoeveel zetels, oftewel leden, heeft de Eerste Kamer?
Wat zijn de bevoegdheden van de Eerste Kamer?
Hebben alle landen een Eerste en een Tweede Kamer?
Wie kunnen er een zetel verkrijgen in de Eerste Kamer?
Hoe werkt de Eerste Kamer?
Wat zijn de wetgevende rechten van de Eerste Kamer?
Door wie worden de leden van de Eerste Kamer verkozen?
Hoe worden de leden van de Eerste Kamer verkozen?
Wanneer vinden de eerstvolgende verkiezingen van de Eerste Kamer plaats?
Hoe vaak worden de leden van de Eerste Kamer verkozen?
Neemt de Eerste Kamer alle wetsvoorstellen aan?