Politiek uitgelegd

Christendemocratie

De christendemocratie is een politieke ideologie die in het 19e-eeuwse Europa opkwam onder invloed van de katholieke sociale leer en het neo-calvinisme.

Christendemocratie werd opgevat als een combinatie van moderne democratische ideeën en traditionele christelijke waarden, waarin de sociale leringen werden opgenomen die door de katholieke, lutherse, gereformeerde en pinkstertradities werden aangehangen.


Vragen en antwoorden


Onbeantwoorde vragen

Wat is christendemocratie?