Politiek uitgelegd

Recent uitgelegde begrippen

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Het ministerie van Buitenlandse Zaken is het ministerie dat verantwoordelijk is voor buitenlandse betrekkingen, buitenlands beleid, internationale relaties, internationale handel en zaken die te maken hebben met de Europese Unie, de NAVO en de Benelux.
Liberalisme
Liberalisme is een politieke en morele filosofie die gebaseerd is op vrijheid, instemming van de burgers en gelijkheid voor de wet. Liberalistische partijen zijn rechtse partijen en zijn voor een vrijemarkteconomie, maar ook veel persoonlijke vrijheid. Dit houdt in dat liberalen zo min mogelijk door de wet laten regelen, maar dat ze van mening zijn dat je zelf mag kiezen of je je bijvoorbeeld wilt verzekeren of dat je later geld krijgt wanneer je met pensioen gaat.
Conservatief
Conservatief is het hebben van een sterke afkeer van verandering of innovatie, en daarbij vast willen houden aan traditionele waarden. Conservatieve partijen zijn rechtse partijen die onder andere het vrij ondernemerschap, privé bezit en sociaal traditionele ideeën bevorderen.
Christendemocratie
De christendemocratie is een politieke ideologie die in het 19e-eeuwse Europa opkwam onder invloed van de katholieke sociale leer en het neo-calvinisme. Christendemocratie werd opgevat als een combinatie van moderne democratische ideeën en traditionele christelijke waarden, waarin de sociale leringen werden opgenomen die door de katholieke, lutherse, gereformeerde en pinkstertradities werden aangehangen.
VVD
VVD staat voor Volkspartij voor Vrijheid en Democratie en is een rechtse liberale democratische partij.

Recent beantwoorde vragen